Contact Us

Address: DD 99 Lot 58 RP, Lok Ma Chau Road, Ha Wan Tsuen, Lok Ma Chau, N.T., Hong Kong

Facebook: The King’s Garden 王園

Email: info@thekingsgarden.net

Contact Number: +852 5111-7175